Woensdag 11 januari - winterreces - geen vergadering