Woensdag 28 december - winterreces - geen vergadering