26 september - bestuurswisseling

26 september - bestuurswisseling

Op woensdag 26 september vond, zoals statutair bepaald, de bestuurswisseling plaats. Voorzitter Jos Bloemendal overhandigde de voorzittershamer aan zijn opvolger Hans Morsink en Bouwe Hellema werd benoemd tot de nieuwe penningmeester en nam daarmee het stokje over van Mark Ent. Willem Loupatty blijft nog een jaar aan als secretaris. Ook stapten deze avond drie actieve leden over naar de afdeling senatoren: Peter Offenberg, Jan Rollerman en Harry Slaghekke. Het was een heel gezellige, levendige vergadering met vele speeches en . . . . . . bardame Monica draaide overuren. Over en weer werd er uitgebreid getoast.

Deel deze post