Gift voor Dovenschool Tanzania

Gift voor Dovenschool Tanzania

Hakuna Matata!

Kiwanis Club Almelo heeft als primair doel gelden te genereren om daarmee goede doelen (lokaal en internationaal) te realiseren. Doelen verbonden met kindgerelateerde projecten, dat is de voorwaarde. Het doel waar wij ons voor vele jaren aan hebben gecommitteerd is het Unicef programma Stop Tetanus bij moeders en hun (ongeboren) kind. Daarnaast hebben we besloten om eens per 4 jaren 50.000,- euro te schenken aan een nog nader te bepalen doel. Een erg ambitieuze, doch haalbare doelstelling. Ook hebben we besloten per jaar drie kleine, door de leden aangedragen doelen te honoreren.

Onlangs is aan de Nijverdalse Dinja Konijnenbelt een bedrag overhandigd van 450,- euro om daarmee schommels plus toebehoren aan te schaffen voor haar Dovenschool in Dodoma, Tanzania. Dinja verricht daar goed werk. Kijk voor meer informatie, foto's en nieuwsfeiten op haar website.

http://www.stichtingkansen.nl/

Deel deze post