Nieuwe voorzitter Marnix van Kooij

Nieuwe voorzitter Marnix van Kooij

And the new President is . . . . . . Marnix van Kooij!
Woensdag 12 oktober is onze nieuwe voorzitter geinstalleerd en is aan aftredend voorzitter Bart Schumer decharge verleend voor het afgelopen bestuursjaar. De wisseling ging met de nodige toespraken gepaard, waarbij de kwinkslagen niet van de lucht waren. Vervolgens was er een rondje van Marnix, een rondje van Bart, en rondjes van Xandrine van Woudenbergh (eigenaresse van Taveerne het Wetshuys) en de nieuwe President Elect Jos Bloemendal.
En toen was er de maidenspeech van de nieuwe Mister President. Het werd al met al een buitengewoon gezellige avond, wie gewöhnlich . . . . .

'Mannen, ik open de vergadering voor de laatste keer . . . .'
Bart, Mark en Olav zijn er klaar voor.

De voorzittersketen wordt overgedragen - links Marnix van Kooij, rechts Bart Schumer

The maidenspeech . . . . .

Rondje van Xandrine van Woudenbergh - eigenaresse Taveerne het Wetshuys
Links op de foto de founder van Kiwanis Club Almelo, tevens senator, Jos Stuyver.
Rechts senator Kees van Gilst.

Felicitaties worden in ontvangst genomen, de voorzitters (piano)hamer wordt overgedragen.

Rondje frikandel mayo van de nieuwe Mister President . . . .

Volle bak . . . . .

Frans Sanders: 'En a.u.b. niet te lang vergaderen voorzitter'

En geheel rechts op de foto de nieuwe President Elect (2017/2018) Jos Bloemendal.
Hij moet eerst nog een jaar stage lopen bij de grote baas President Marnix :-)

Deel deze post