Nieuwe secretaris Bart Oudega!

Nieuwe secretaris Bart Oudega!

Willem Loupatty draagt na 3 jaren het stokje over.

Tijdens de vergadering 'bestuurswisseling' heeft op woensdag 23 september, na 3 jaar trouwe dienst, Willem Loupatty zijn functie als secretaris overgedragen aan Bart Oudega. Willem heeft zijn taak met verve vervuld, was nauwgezet in het notuleren en agenderen, stuurde tijdig de convocaties uit etc. Hartelijk dank Willem Loupatty, you did a good job!

Bart wensen wij allen heel veel succes toe! You go Bart! 

/imagecache/lg/uploads/2020/09/bart-oudega-2.png

Deel deze post